Belonen op basis van toegevoegde waarde

De klassieke beloningsstructuur: een model waarin de medewerker elk jaar een trede omhoogklimt of hoger wordt ingeschaald. Waarin er op basis van ervaring – dat wil zeggen, dienstjaren – wordt beloond. Maar wat als er na een bepaald aantal jaren geen groei meer mogelijk is? Ga je dan door met puur op basis van het aantal dienstjaren belonen? Komt dat wel overeen met de geleverde kwaliteit en de toegevoegde waarde van de medewerker?

Problemen met het klassieke beloningsmodel

Het klassieke beloningsmodel leidt in het beste geval tot medewerkers die alles wel prima vinden, omdat ze toch wel een trede omhoog gaan, en in het slechtste geval tot frustratie en het afstoten van goede mensen die zich niet voldoende gewaardeerd voelen. Klassieke beloningsmodellen zijn vaak weinig transparant en bieden onvoldoende perspectief. Het gevolg: arbitraire keuzes en scheve verhoudingen in beloning van medewerkers. En dus gedoe en discussies.

Belonen op basis van individuele waarde met Model Baarda

Een salarissysteem waarin je mensen beloont op basis van hun toegevoegde waarde – zie jij het voor je? Waarmee je het gebrek aan perspectief, de onduidelijkheid en de frustratie zoals hierboven genoemd weg kunt nemen? Proodoss biedt die mogelijkheid, dankzij het geïntegreerde Model Baarda. Hoe dat werkt, leggen we hieronder verder uit.

Proodoss en de rollen van het Model Baarda

Acht rollen: van Hulpkracht tot Strateeg

In essentie beschrijft Model Baarda acht rollen. Van laag naar hoog zijn dat:

Naarmate een rol hoger is gepositioneerd, kan degene in die rol complexere taken oppakken. Een Hulpkracht zal zich bijvoorbeeld bezighouden met beperkte, overzichtelijke deeltaken, met een duidelijk begin en eind, waar duidelijk voorschriften voor zijn opgesteld. Kijken we bijvoorbeeld naar de rol van Vakspecialist, dan wordt al veel meer gevraagd op het gebied van kennis, inzicht en probleemoplossend vermogen.

Job matrix voor je organisatie

Zodra je met het Model Baarda aan de slag gaat, inventariseer je eerst de werkzaamheden of functies in je organisatie. Vervolgens verdeel je deze over de bovengenoemde rollen, zodat de organisatie slagvaardig is georganiseerd. Niet alle rollen komen overigens in iedere onderneming voor. Dit hangt af van de aard en omvang van het bedrijf.

Heb je alle werkzaamheden of functies over de rollen verdeeld? Dan heb je een job matrix voor je organisatie samengesteld. Deze matrix leg je vast in Proodoss.

Indelen van medewerkers in de leerwegen

Na het vaststellen van de rollen, is de volgende stap de juiste mensen op de juiste plek krijgen. Je positioneert alle medewerkers in de leerwegen, waarbij je kijkt naar hun kennis, vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Proodoss helpt jou om dit proces heel secuur te doorlopen, door het beschikbaar stellen van vragenlijsten waardoor de indeling van personen gemakkelijk wordt. Het resultaat hiervan is de people matrix. Ook die leg je in Proodoss vast.

Koppelen van de salarissschaal

Nu iedereen een plaats heeft in de people matrix, kun je de koppeling met de salarisschalen gaan maken. Elke rol uit het Model Baarda is verbonden met een marktconforme salarisschaal, zodat een organisatiespecifiek beloningssysteem ontstaat. Met onze Baarda Salary Standard ben je voorzien van een benchmark waarmee je zeker weet dat je salarissen ook daadwerkelijk marktconform zijn. Dat schept duidelijkheid en maakt giswerk verleden tijd.

Jaarlijkse check-up van de matrices

De job- en people matrices moeten wel up-to-date worden gehouden. Je bent vitaal georganiseerd als je jaarlijks een check-up doet van je job- en people matrix. De salarisstructuur hou je bij de tijd door daarin regelmatig de marktontwikkelingen te verdisconteren. De Baarda Salary Standard is daarom bij de licentie inbegrepen.

Alles in één platform

Met alleen het model ben je er natuurlijk niet. Uiteindelijk gaat het erom dat je medewerkers een optimaal loopbaanperspectief biedt. En dat vraagt om kundig performance development. Dat moet werk bieden aan mensen waar jouw organisatie behoefte aan heeft en tegelijkertijd aansluiten op hun mogelijkheden en werkplezier. Daarom is Proodoss niet enkel een salarissysteem, maar een compleet performance development systeem. Eén platform met alle tools om een vitale organisatie te worden en te blijven. Zo zie je simpelweg meer.

Alles over Proodoss >

Toepasbaar op iedere organisatie

Model Baarda is van toepassing op iedere organisatie. Klein of groot, cao of geen cao, profit of non-profit, nationaal of internationaal, het maakt absoluut niet uit. Elke werksoort en elke functie in iedere organisatie kan ingedeeld worden in één van de rollen van het model. Ben je benieuwd naar de voordelen van het model voor jouw organisatie? Neem contact op met een van onze adviseurs.