Proodoss en de PDJourney

Proodoss is een performance development systeem om te waarborgen dat medewerkers zich gewaardeerd voelen en zich kunnen ontwikkelen. Het heeft een unieke koppeling tussen individuele performance, functie en beloning. Alle tools in één, dus. Daar zit natuurlijk een gedachte achter. Om het platform en het achterliggende model te ontwikkelen, hebben we flink wat research gedaan. In dit artikel schetsen we kort hoe Proodoss tot stand is gekomen en welke inzichten ons daarbij geholpen hebben.

Bomen groeien niet tot in de hemel

Uit welke features moet Proodoss zijn opgebouwd? Welke betekenis moet Proodoss voor de gebruikers krijgen? Wat is het ideale performance development? Over dit soort vraagstukken hebben we veel gelezen en gedebatteerd. Het was echter de Britse filmmaker, natuurliefhebber en intellectueel David Attenborough die ons op het spoor zette van de metafoor van het bos en de bomen.

Attenborough merkte op dat niets op aarde tot in de hemel groeit en dat daarom een stop noodzakelijk is op onze almaar voortdurende economische groei. Dat die uiteindelijk meer schade zal opleveren dan profijt.

“Anyone who thinks that you can have infinite growth in a finite environment is either a madman or an economist.” - David Attenborough


En, zei hij erbij om zijn uitspraak toe te lichten, dit geldt ook voor bomen. Die groeien door tot zij hun natuurlijke lengte hebben bereikt, om zich vanaf dat moment nog slechts te richten op continuïteit. En dat wij mensen dit ook zouden moeten doen. Het is precies om die reden dat wij die metafoor hebben overgenomen in de PDJourney.

Proodoss en de PDJourney

Groeien langs twee lijnen

Groeien doe je dus niet alleen in de lengte, maar juist ook in de breedte. Net zoals bomen richting hemel reiken en tegelijk jaarringen kweken. De PDJourney hebben we dan ook langs twee assen ingericht: de blauwe lijn staat voor duidelijkheid (guiding), de groene voor betekening (meaning).

De blauwe lijn is opgehangen aan het Bodemplan (2 – 3 jaar), het Groeiplan (jaarlijks) en de Groeiambities (seizoensgebonden), om te eindigen in de dagelijks gevoerde Veldgesprekken. Voor de blauwe lijn is het management of een soortgelijke, gidsende rol verantwoordelijk.

De groene lijn ontspruit ook uit het Bodemplan, specifiek het Performance Profiel waarin een medewerker – met behulp van de desbetreffende tool – de bestemming van diens loopbaan beschrijft. Het Performance Profiel wordt concreet gemaakt in het Leerplan, waarin de leerdoelstellingen voor dat jaar zijn opgenomen. De Leerambities (kwartaal) zijn daar weer van afgeleid. De groene lijn wordt wekelijks onderhouden in zogenaamde Kampvuurgesprekken, waarin het gemoed van de medewerker aan de orde komt. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de groene lijn en daarmee voor het nemen van de regie over de eigen loopbaan. Groen vertrekt vanuit wie jij bent naar wie je zou willen zijn, optimaal gebruikmakend van je meegegeven talent.

Duidelijkheid en betekenis

Zo voldoet de PDJourney aan alle eisen betreffende duidelijkheid en betekenis, die het internationaal vermaarde Gallup Institute daaraan stelt. Proodoss is op haar beurt bedoeld om al die noodzakelijke facetten van een succesvolle PDJourney te ondersteunen, vast te leggen en voor evaluatie beschikbaar te maken. Compleet inzicht, volledig transparant. Met Proodoss zie je simpelweg meer.

Bekijk het platform

 

Proodoss en de PDTemplate: een goed stel samen

Proodoss kan overigens niet los worden gezien van de PDTemplate. Daarin brengen we onder wat we nog niet direct in Proodoss kwijt kunnen. Dit zijn enkele dingen uit de blauwe lijn, zoals de jaar- en kwartaalplannen, het beloningsbeleid, procedures en regelingen. De bedoeling is, dat de inhoud van de PDTemplate door of voor de klant wordt gecustomized, zodat zij de implementatie van Model Baarda volledig ondersteunt.

De PDTemplate heeft de vorm van een digitaal handboek waarin naast de genoemde zaken ook de PDJourney staat beschreven en uitgelegd. Je kunt de PDTemplate integraal overnemen of daar je eigen aanpassingen op maken.

Ben jij benieuwd hoe de PDJourney er binnen jouw organisatie uitziet? Vraag direct een demo aan of neem contact op met onze adviseurs.

Demo aanvragen